بایگانی سالیانه: ۱۳۹۳

پرسشنامه فرهنگ زبانی ومکانی ماندگارمردم آبباریک

با سلام و احترام خدمت همشهریان گرامی

هدف تدوین فرهنگ ماندگار مردم عزیزروستایمان آبباریک است وانگیزه خدمت داریم. لذاتمام سعی خودرامبذول فرموده چنانچه تصویریاعکسی قدیمی از آبباریک یا مردم خوب آن درگذشته دارید به طور امانی در اختیار مان قراردهیدتادرصورت امکان از آنها در متن کتاب استفاده وپس ازانجام کار به شما عودت داده شود.

توجه:   قبل از هرچیز سپاسگزارهمراهی شماخوبان هستیم.

*مابه صداقت شما ایمان داریم شماهم مارا امین خودبدانیدوحقایق رابگویید.

همشهریان گرامی میتوانند پرسشنامه را از لینک زیر دانلود نموده و پس پاسخ به سوالات آن،پرسشنامه رابه ایمیل زیر ارسال فرمایند

admin@abbarik.ir

شاد وسلامت باشید- حسنعلی محمدی

[download id=”4″]

فرهنگ زبان آبباریکی

با سلام و احترام خدمت همشهریان گرامی
فرهنگ زبان آبباریکی توسط  آقای دکتر حسنعلی محمدی درمرحله فیش برداری است لذا از کلیه همشهریان وهم روستاییان عزیز خواهشمندیم واژگان وکلمات اصیل وخالص محلی راکه به یاد می آورند و می یابند جهت درج در این کتاب از طریق نوشتن دیدگاه درزیر این مطلب اعلام نمایند