فرهنگ زبان آبباریکی

با سلام و احترام خدمت همشهریان گرامی
فرهنگ زبان آبباریکی توسط  آقای دکتر حسنعلی محمدی درمرحله فیش برداری است لذا از کلیه همشهریان وهم روستاییان عزیز خواهشمندیم واژگان وکلمات اصیل وخالص محلی راکه به یاد می آورند و می یابند جهت درج در این کتاب از طریق نوشتن دیدگاه درزیر این مطلب اعلام نمایند

1 دیدگاه در “فرهنگ زبان آبباریکی

  1. تاپو ( خمره گندم ) ، جوال ( گونی بزرگ ) ، اَفتو گردون ( آبکش ) ، تَنیر ( تنور ) ، غربیل ( سرند ) ، جُمَه ( پیراهن ) ، چارقد ( روسری ) ، لاسکو ( انبار پِِِهِن) ، یَرَق( وسیله شخم زدن زمین ) ، سبد تیلَه ( سبد کوچک ) ، قَ زْقُِ نْ( دیگ ) ، خونه دُمایْ نَه( پستو ) ، تاپو له ( بوته گون ) ، دُ مَ گَ اَ وْ ( بوته ) ، گُ نْ جْ( زنبور ) ، میلیچ ( گنجشک ) ، گَ دَ عْ ( سیراب شیردان ) ، اِ ش ْ کَ مْ ب ِه ( سیراب شیردان ) ، اَ نْ گِ لَ ه ( آستین ) ، کیزی لَ ( کوزه کوچک ) ، لیتی ( نوازنده ) ، ناغارلی ( بازیگر ) ، خَر پ ِرّ ون ( نوعی بازی که که یکی خم شده و دست ها روی زانو بوده و دیگری از پشت مانند پرش از روی مانع از روی او می پرید ) ، مزار ( قبرستان ) ، متل ( داستان ) ، اتاق شهری ( اتو بوس ) لیلان ( ماشین باری ) ، کور کردن ( خاموش کردن ) ، آتیش ضل شده ( آتش خوب شده ) ، جُ نِ گَ اَ وْ ( گوساله ) ، گَ اَ وْ ( گاو ) ، نالی ( تشک ) ، ج ِ ل ِ زْ قَ ه ( جلیقه ) ، تور و َ ه ( کوله پشتی ) ، شبیه خون ( تعزیه خوان ) ، ملا ( باسواد ) ، چی ن ِ ه ( دیوار ) ، آ غ ِ ل ( حیاط ) ، چ ِ ل ( دیوانه ) ، گ ا َ و ْ دوش ( سطل ) ، با ز ِ ن َ ( دود کش تنور ) ، چال ِ چو لَ ه ( جاده ناهموار ) ، د ِ لاّ ک ( سلمانی ) ، تیر ولا کردن خمیر ( تیر باز کردن خمیر ) ، ج ُ لّه جا ( رختخواب ) ، دوره گیر ( تعمیر کار کفش ) ، پاچین ( دامن زنانه ) ، شات َه ( نان بربری ) ، ا َ لی ج َ ک ( دستکش ) ، چ ُ ن ( خرمن کوب ) ، ج ِ غ ِ ل ( شاگرد چوپان ) ، م ِ نّ ال چرون ( چوپان بز و بزغاله ) ، گوْ گ ِل چرون ( چوپان گاو ) ، کُ لا ج َ ( کت چرمی ) ، بیل اسبار( شخم زن بیلی که اسبار یا لبه ای برای گذاشتن پا داشت ) ، بیل ک َ پ َ ه ( بیل جمع کردن خاک ) ، د ِ ن ْ گ ِ ل َ وَ ر ْ دارون ( روز پاتختی عروس ) ، نهار داما ( سور دادن پدر عروس ) ، کلاه ت ِ غ ِ ن َ ه ( جوجه تیغی ) ، ت ِ ل ( شکم ) ، ک ِ ش ما ل َ ه ( ظرف خمیر کردن یا لانجین) ، ب ِ وون ( ماه عسل بردن عروس توسط فامیل ) ………………

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>